Varan - Das Monster aus der Urzeit [Versione tedesca]

Kz Nomura, Ayumi Sonoda, Fumito Matsuo

Altro DVD

CHF 13.95
1 3 , 9 5
  • 2 Anni Garanzia
  • L'articolo non e disponibile per il momento

Numero articolo: 4048317349029

Die von der Landbevölkerung verehrte Gottheit VARAN, ist ein Ungeheuer aus längst vergangenen Tagen. Die urzeitliche Riesenechse erwacht und macht ...

Die von der Landbevölkerung verehrte Gottheit VARAN, ist ein Ungeheuer aus längst vergangenen Tagen. Die urzeitliche Riesenechse erwacht und macht sich auf seinen zerstörerischen Weg nach Tokio. Die Armee macht mobil, aber kann sie dieses Ungetüm auch aufhalten?

Informazioni tecniche

Caratteristiche [Film]

Regia Ishir Honda
Attore Kz Nomura, Ayumi Sonoda, Fumito Matsuo, Koreya Senda, Akio Kusama, Yoshio Tsuchiya, Minosuke Yamada, Akihiko Hirata, Fuyuki Murakami, Akira Sera, Takashi Ito, Noriko Honma, Hisaya It, Nadao Kirino, Akira Yamada, Yoshikazu Kawamata, Yoshifumi Tajima, Yasuhiro Kasanobu, Haruo Nakajima, Katsumi Tezuka, Hiroshi Angeizu, Anzai Sakamoto, Mitoko Taira, Keisuke Yamada, Rinsaku Ogata, Soji Oikata, Tokio kawa, Yasuo nishi, Masaki Shinohara, Hideo Shibuya, Koji Suzuki, Toriko Takahara, Toshiko Nomura, Toku Ihara, Keiichir Katsumoto, Takuz Kumagai, Mitsuo Matsumoto, Junichir Mukai, Eisuke Nakanishi, Ko Narita, Sen Hayamizu, Masashi Hirose, Ryichir Kitagawa
Durata 87
Raccomandazione età FSK 12
Produttore Ascot Elite
Pubblicazione (anno) 06.08.2013
Sottotitolo Deutsch
Formato di Tono Deutsch DD 2.0 Dual Mono, Japanisch DD 2.0 Dual Mono
Formato immagine 2.35:1
Lingua de
Paese Japan
Contenuto del set 1
Formato DVD
Anno di publicazione 1958
Codice regionale 2


Media Markt

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e tassa di riciclaggio anticipata (TRA). Con riserva di errori o modifiche tecniche.
© 2018 Media Markt